W tym tygodniu Zielona Góra. Kanalizacja o przekroju 600×900. Przebiegająca pod główną drogą w centrum miasta. Rękaw z żywicą epoksydową, nawet w kanale jajowym – przylega idealnie do ścianki kanału i skleja ją.