Tym razem DN200 – 210 metrów.
Położone na głębokości 1 metra, poziom wód gruntowych zaczyna się zaraz pod włazem!
Kanał na podmokłym terenie.
W tym przypadku zastosowaliśmy żywice epoksydowe, to produkt który nie boi się wód gruntowych.
Żywica epoksydowa nie zawiera styrenu, dlatego nie stosujemy prelinerów.
Łączymy się na stałe z remontowanym przewodem.