W zeszłym tygodniu zakończyliśmy kolejny Kontrakt polegający na renowacji kanalizacji deszczowej DN800, rękawem epoksydowymi.
Zamawiający od samego początku wymagał wykonania renowacji za pomocą żywic nie zawierających styrenu.
Chciał uniknąć w ten sposób przedostania się szkodliwych związków do odkrytych zbiorników wodnych.
Zakres nasz obejmował, aż 230 mb kanalizacji betonowej DN800 wraz z renowacja 8 studzienek kanalizacyjnych.
Rekaw idealnie przylega do ścianki kanału, skleja i uszczelnia.