Tym razem DN600. Ze względu na dużą korozję kanału jak i sporą infiltrację wód gruntowych, Zamawiający postawił za rękaw dobowy nasączony żywicami epoksydowymi.
#epox#Cons