Meldujemy się na „Lubuskim Forum Wodociągowym” i rozmawiamy między innymi o bezwykopowych renowacjach sieci wodociągowych, przy użyciu rękawów CIPP.