ŻYWICE EPOKSYDOWE

Typowymi uszkodzeniami w kanalizacji są nieszczelne złącza, przerastanie korzeni oraz pęknięcia. Eksfiltracja ścieków i wszelkie nieszczelności są niebezpieczne dla wód gruntowych oraz mają negatywny wpływ na efektywności pracy oczyszczalni ścieków. Naprawy sieci kanalizacyjnej metodami wykopowymi są powiązane najczęściej z dużym nakładem pracy ciężkiego sprzętu, rozległym placem budowy oraz wysokimi kosztami naprawy.

EKOLOGIA

W swojej działalności postawiliśmy na ekologiczne rozwiązania, dlatego wybraliśmy systemy renowacji rękawem nasączonym żywicami epoksydowymi. Charakteryzują się one zwiększoną odpornością chemiczną, przede wszystkim przeciw substancją żrącym i rozpuszczalnikom. Dotykowym ich atutem jest możliwość stosowania przy podwyższonej temperaturze ścieków. Żywice epoksydowe posiadają dużą wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i rozciąganie oraz bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów.

Na dodatek materiał epoksydowy nie zawiera rakotwórczego styrenu tak jak żywice poliestrowe. Nasze żywice nie posiadają zapachu, nie szkodzimy środowisku, przy renowacji odcinka mieszkańcy nie odczuwają ostrego zapachu w domach, jak to jest w przypadku innych żywic.

CAŁKOWITE SKLEJENIE

Żywica epoksydowa poprzez swoje przenikanie do pęknięć i nieszczelności kanału oraz silne sklejenie wykładziny do ścianki rury zapewnia znaczny wzrost wytrzymałości przewodu. Nie wszystkie systemy na rynku są systemami kompozytowymi. Z powodu odparowywania rozpuszczalników wiele rękawów może być aplikowana w rury tylko używając folii ochronnej tzw. prelinerów, a to uniemożliwia całkowite połączenie rękawa z istniejącą rura. Tylko systemy rękawów bez takiej rozdzielającej folii dociskają się do ścianek pod wpływem ciśnienia słupa wody łączą się z naprawiana rurą na całej długości.

PĘKNIĘCIA I NIESZCZELNOŚCI

Istniejące pęknięcia oraz nieszczelne połączenia mogą być w ten sposób wypełnione przez szybko reaktywną żywicę. To skutkuje trwałym uszczelnieniem pęknięć oraz zapobiega późniejszej penetracji wód gruntowych i korzeni. Poza trwałym wiązaniem występuje dodatkowo zjawisko sklejenia rękawa z istniejącą rurą, w ten sposób statyczne właściwości naprawianej rury kanalizacyjnej są zdecydowanie polepszone. W zależności od dobrania szybkości utwardzania żywicy, odcinek poddany renowacji już po kilku godzinach może być ponownie eksploatowany.

INSTALACJA

Nie różni się od innych, pod warunkiem, że stosowane są ekologiczne żywice epoksydowe. Najpierw cały odcinek poddawany renowacji należy wyczyścić pod wysokim ciśnieniem specjalistycznym samochodem czyszczącym. Miejsca zalegającego betonu oraz wystających innych przeszkód należy usunąć przy pomocy robota frezującego. Następnie rękaw jest przycinany do wymaganej długości oraz nasączany żywicą epoksydową w naczepie impregnacyjnej. Mieszanie składników odbywa się z użyciem precyzyjnych mieszaczy, którymi steruje ko0mputer. Kolejnym etapem jest wywinięcie rękawa do kanału z wykorzystaniem słupa wody i podgrzanie do 80 stopni C. Już po 2 godzinach uzyskujemy twardość rękawa. Kolejnym etapem jest schłodzenie masy wody do 20 stopni oraz wycięcie rękawa w studniach.

KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA

Żywica penetruje w każdą nieszczelność, w związku z tym nie ma konieczności dodatkowego uszczelniania przyłączy kształtką kapeluszową. W naszym przypadku ścieki nigdy nie wpłyną pomiędzy rękaw, a ściankę remontowanego przewodu. MY proponujemy zastosowanie długiego kapelusza, który wyremontuje całe przyłącze, poczynając od kolektora głównego, aż po jego koniec przy budynku.

Zapoznaj się z naszą najnowszą technologią


2Home Liner

dowiedz się więcej

AKTUALNOŚCI


Zobacz wszystkie aktualności