INSPEKCJA TV - HD

Obraz tak żywy, jakbyś był wewnątrz kanału.

Nowoczesne systemy telewizyjne oparte są na technologii cyfrowej. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakości informacji o stanie technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te staja się bardziej wiarygodne niż w technice analogowej.

Systemy cyfrowe składają się z kabla o przekroju zaledwie 6,5mm i ciężarze własnym 55g/mb, przepływ informacji odbywa się w formie zakodowanych pakietów sygnałów cyfrowych. Mały ciężar kabla daje nam możliwość przeprowadzenia jednorazowych przeglądów do 500m rurociągu.

Technologia cyfrowa umożliwia wprowadzenie wielu nowych funkcji dla kamer oraz zabezpieczeń systemu inspekcyjnego.

Prawidłowo wykonana inspekcja powinna zawierać materiał wysokiej jakości z możliwością łatwego rozpoznania uszkodzeń. Dzięki możliwości elektronicznego podnoszenia głowicy, jest ona zawsze w osi badanego kanału. W połączeniu z autofokusem umożliwia utrzymanie ostrości obrazu niezależnie od odległości obiektywu do fragmentu badanej rury.

Jedną z funkcji zabezpieczenia systemów cyfrowych jest blokada jazdy kamery przy odchyleniu wózka powyżej 20 stopni w pionie. Uniemożliwia to jej przewrócenie na jeden z boków. Wózki posiadają także sensory pomiary spadku rurociągu, wartości te mogą być podawane w stopniach lub procentach.

Jedną z zalet zestawów RICO lub IBAK jest możliwość skrętu kamery. Można tą funkcję wykorzystać przy omijaniu przeszkody w kanale lub pokonywaniu łuków w studniach rewizyjnych.

Przy mniejszych średnicach posługujemy się także kamerami firmy RICO i IBAK, są to kolorowe kamery ze stałą ostrością od 2cm do nieskończoności. Wyposażono je w włókno szklane, przy pomocy którego jest możliwość przemieszczania kamery nawet do 70m.  Obrotowa głowica z zainstalowanym prętem umożliwia wejście do przyłączy z kolektorów głównych.

Kamerę taką można wykorzystać nie tylko do badania przyłączy, ale także do sprawdzenia pionów kanalizacyjnych lub wentylacyjnych.

Obraz z kamer obserwujemy na monitorze, na którym także posiadamy informacje o położeniu pionowym wózka, wychyleniu głowicy oraz jej obrotu, położeniu podłużnym rurociągu, ciśnieniu panującym w wózku i głowicy, odległości kamery od studzienki początkowej itp. Inspekcja telewizyjna rurociągu kamerą pozwala nam precyzyjnie ocenić stan techniczny kanału. Cyfrowa jakość w wiarygodny sposób przekazuje pełen obraz z przeprowadzanej inspekcji:

 • pęknięcia wraz z pomiarem grubości;
 • zarwania kanału;
 • infiltracji wód gruntowych;
 • wrastające korzenie z pomiarem ich wielkości;
 • lokalizacja wystających wpięć z pomiarem;
 • deformacja z pomiarem jej wielkości;
 • wykres spadków z dokładnością do 1mm.

Badanie kanalizacji przed odbiorem pomaga Inwestorowi sprawdzić każde złącze położonej rury, szczelność rurociągu jak i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanału wskazuje na zaniżenia jakie powstały przy montażu rur. Po wykonaniu inspekcji inwestor ma pełen obraz badanej kanalizacji, na podstawie którego może podjąć decyzję o odebraniu inwestycji lub nie. Najczęstsze wady jakie spotyka się w nowej kanalizacji to:

 • wystające uszczelki;
 • pęknięcia przy złączach;
 • nieszczelności trójników;
 • brak prawidłowego spadku rurociągu.

Wiele z nich możemy usunąć stosując nasze metody bezwykopowe.

Monitoring eksploatowanych sieci daje możliwość wykazania wszelkich usterek oraz podjęcie decyzji na jego ewentualną naprawę. Lokalizacja dzikich przyłączy pomaga wykryć nieuczciwych użytkowników sieci. Inspekcja telewizyjna jest wykorzystywana do przeglądów awaryjnych w celu szybkiego rozpoznania przyczyn awarii. Wcześniejsza inspekcja pomaga w zlokalizowaniu nieszczelności, pęknięć, wrastających korzeni, wystających uszczelek, wystających wpięć oraz innych uszkodzeń rur. Usunięcie usterek metodami bezwykopowymi umożliwia szybką i skuteczną naprawę rurociągu.

PO WYKONANIU INSPEKCJI KLIENT OTRZYMUJE:

 • płytę DVD lub Pendrive z nagraną inspekcją wraz ze zdjęciami i oceną techniczną
 • komplet raportów wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie uproszczonej i graficznej
 • wykres poziomy rurociągu

Zapoznaj się z pozostałymi usługami

SPRAWDŹ

AKTUALNOŚCI


Zobacz wszystkie aktualności