NAPRAWY MIEJSCOWE

To układanie, naprawa lub renowacja sieci infrastruktury podziemnej z założeniem ograniczenia czy wręcz eliminacji wykopów. Techniki bezwykopowe mogą ograniczyć dewastację środowiska naturalnego i znacznie zredukować koszty społeczne będąc jednocześnie ekonomiczną alternatywą dla wykopowych metod budowy, renowacji czy naprawy instalacji podziemnej. Zastosowanie odpowiednich technik renowacyjnych wymaga za każdym razem rzetelnej analizy ekonomicznej.

Jeśli uszkodzona zostaje jedynie część kanału to w takim przypadku naprawy miejscowe pojedynczych uszkodzeń będą bardziej opłacalne niż renowacja kanału na całej jego długości. Można przyjąć zasadę, że stosowanie napraw miejscowych jest opłacalne ekonomicznie, gdy struktura kanału jest uszkodzona na mniej niż 25% jego długości. Do napraw miejscowych PACKER-em stosujemy najwyższej klasy żywice oraz maty szklane z atestem PZH do stosowania z wodą pitną.  Typowymi uszkodzeniami, przy których wykorzystuje się naprawę packerem są infiltracje wód gruntowych oraz eksfiltracje ścieków, pęknięcia, wystające uszczelnienie, jak również penetracja korzeni. Technologia ta oparta jest o matę szklaną, która nasączona jest żywicą krzemianowo-mineralną. Dwu lub kilkuwarstwowa mata jest bardzo odporna chemicznie i posiada wysoki moduł sprężystości E i w polaczeniu z żywicą daje 100% szczelność naprawy.

Metoda ta ma także zastosowanie na nowych sieciach kanalizacyjnych, gdzie podczas inspekcji odbiorowych kamera wykazała usterki np. wystające uszczelki, rozsunięte połączenia, nieszczelne złącza, pęknięcia z infiltracją wód gruntowych. Nasza metoda w bardzo szybki sposób uszczelni rurociąg i umożliwi odbiór przez inspektora całej inwestycji.
Niebagatelne znaczenie ma uniknięcie wszelkich robót ziemnych oraz minimalizacja czasu trwania remontu. Montaż wkładu odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem studzienek rewizyjnych.

ZALETY NAPRAW MIEJSCOWYCH:

  • brak szczelin oraz wszelkich rys i nieszczelności
  • wysoka odporność na ścieranie
  • systemy bezskurczowe
  • niewielka grubość ścianki – minimalne zmniejszenie średnicy
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna
  • możliwość stosowania do napraw kanalizacji ściekowej jak i przemysłowej
  • szybka instalacja – możliwość naprawy przy czynnej kanalizacji
  • możliwość naprawy sieci wodociągowej

Zapoznaj się z pozostałymi usługami

SPRAWDŹ

AKTUALNOŚCI


Zobacz wszystkie aktualności