RENOWACJA STUDNI I KANAŁÓW

Ilość studni kanalizacyjnych, które wymagają natychmiastowej naprawy ciągle wzrasta. Nieszczelności w systemach kanalizacyjnych prowadzą do infiltracji wód gruntowych, a te dodatkowo obciążają oczyszczalnie ścieków. Największą przyczyną uszkodzeń jakie spotykamy w studzienkach kanalizacyjnych jest agresywność ścieków. Najnowsze konstrukcje betonowe oraz systemy zapraw, które stosuje się do budowy studni i systemów rurowych, są odporne na środowisko kwaśne do wartości pH nie mniejszej niż 5. Poniżej tej granicy konieczna jest dodatkowa ochrona. Obniżenie wartości pH z 5 do pH4 oznacza już 10-cio krotne zwiększenie agresji środowiska kwaśnego.

ODPOWIEDNI DOBÓR ZAKRESU PRAC

Zakres naprawy studzienek jest uzależniony od stopnia jej degradacji. Od uszkodzonych stopni włazowych, ubytków w kinetach, przecieków wód gruntowych, pęknięć – wszystko to musi być trwale naprawione i uszczelnione. Renowacja studzienki polega na wyłożeniu wewnętrznej części studni nową powłoką cementową odporną na agresywność ścieków, która jest szczelna w 100%.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - 4WELL

To pierwsza technologia w Europie. Polega na renowacji studzienek kanalizacyjnych specjalną wykładziną nasączoną żywicą epoksydową. Materiał składa się z filcu powleczonego PVC jak i maty szklanej, która wzmacnia ścianki remontowanej studni.

Po wykonaniu skanowania studni, materiał zostaje uszyty jako jednoczęściowa wykładzina, łącznie z dnem.

Następnie już na budowie następuje nasączenie żywicą epoksydową i dociśnięcie pod wpływem powietrza do ścianki studni. Utwardzenie odbywa się przy pomocy pary, także już po godzinie studnia posiada nową powierzchnię.

Konieczne jest tylko wycięcie wlotów i wylotów w dnie, jak i ewentualnych przyłączy.

Tak wykonana renowacja, nie posiada żadnych połączeń, jest to monolit odporny na działanie siarkowodory.

Zapoznaj się

CHEMIA BUDOWLANA

Renowacja studzienki polega na wyłożeniu wewnętrznej części studni nową powłoką cementową odporną na agresywność ścieków, która jest szczelna w 100%.

Pierwszym etapem naprawy jest wyczyszczenie studni wysokim ciśnieniem przy 300 barach, w ten sposób ściągana jest warstwa starego betonu o grubości około 5-10mm. Uzyskujemy w ten sposób dostęp do czystego i nośnego podłoża gwarantującego mocne i trwałe zespolenie z powłokami renowacyjnymi.

Kolejnym punktem jest zamknięcie wypływów i infiltracji wód gruntowych, które występują w konstrukcji studni. Jeżeli podłoże posiada duże nierówności, wyłomy lub ubytki należy je uzupełnić, aby powstało podłoże o pierwotnym kształcie.

Przed przystąpieniem do nałożenia warstwy ochronnej, konieczne jest zastosowanie powłoki szczepnej, aby umożliwić stabilne zakotwiczenie zaprawy w wyczyszczonym podłożu. Warstwa ochronna w zależności od potrzeby nakładana jest na grubości około 10-25mm. Tak powstała powłoka w pełni zabezpiecza przed przerostami korzeni jak i infiltracją wód gruntowych i agresywnością ścieków. Ostatnim etapem jest montaż nowych stopni włazowych.

Metoda chemii budowlanej możemy naprawiać studnie, kanału przełazowe jak i różnego rodzaju komory.

Zapoznaj się z pozostałymi usługami

SPRAWDŹ

AKTUALNOŚCI


Zobacz wszystkie aktualności