Para buch, rękaw w ruch… Utwardzanie rękawów w technologii EPOX przy użyciu pary wodnej to alternatywa dla utwardzania wodą.
Dysponujemy wytwornicą pary o wydajności 800 kg/h i jesteśmy w stanie instalować rękawy przy użyciu powietrza do średnicy DN600.