Żywica epoksydowa poprzez swoje przenikanie do pęknięć i nieszczelności kanału oraz silne sklejenie wykładziny do ścianki rury zapewnia znaczny wzrost wytrzymałości przewodu. Nie wszystkie systemy na rynku są systemami kompozytowymi. Z powodu odparowywania rozpuszczalników wiele rękawów może być aplikowana w rury tylko używając folii ochronnej tzw. prelinerów, a to uniemożliwia całkowite połączenie rękawa z istniejącą rura. Tylko systemy rękawów bez takiej rozdzielającej folii dociskają się do ścianek pod wpływem ciśnienia słupa wody łączą się z naprawiana rurą na całej długości.